KONST SOM FÖRNEKAR SMÄRTAN ÖVERLEVER INTE

Även skrattet ekar mot en mörk bakgrund…

Det som är roligt är inte sällan det som är sorgligt. Däremot är inte allt som är sorgligt, fruktansvärt och vidrigt också roligt. Men det finns en koppling mellan det tragiska, på scenen, och det komiska, i livet. Vi som står för berättandet måste veta att publiken “förstår oss rätt”.

I “Nio Små Nunnor” förekommer temat barnlöshet. Vad är det för roligt med det? Nej, det är inte roligt i sig. Men dom handlingar som vi människor tar till för att undvika smärta, eller uppleva lycka, kan ibland te sig komiska. Komiska, därför att vi inte förmår gå den rakaste vägen till vårt mål. utan gömmer oss bakom sociala och genusiala mönster. (se där! Ett nytt ord; Genusial…Jag menar styrd av den gräns som utgör vårt kön.)

Nå, detta är kanske stora ord som åskådaren kommer att finna komiska (dvs, “storvulna”, “kvasi-intelektuella” etc..) när föreställningen “Nio Små Nunnor” framförs i all sin nakenhet. Det är ju en sak att göra, en annan att drömma.

…eller blogga.