HOSTA INTE! (PÅ MIG…)

I en klass som snart har premiär och en vandrande halsfluss finns det inga ateister

Andra akten fick vi repa tre dagar i följd. Hurra! Det gör verkligen skillnad att det inte går en vecka mellan repen. Jag vet inte i vilket annat -proffesionellt- sammanhang man repar på det här sättet. En gång i veckan under ett läsår.

Det finns visserligen s.k. “produktionsveckor” inlagda, en på våren, en på hösten, men det blir sammantaget ändå väldigt svårt med en sådan utdragen rep-process. Det är inte första gången (snarare tjugonde för min del). Men ändå…

Men som jag betonat tidigare; detta är en skola, ingen teater. Vi får vackert rätta oss efter förutsättningarna.

En annan sak vi inte råder över är de mickroorganismer och andra bakterier som sprider hosta och feber. I dagsläget ligger tre personer utslagna i klassen. Till saken hör att i denna klass finns det inga som går och grinar bara för det kommit lite grus i skon. Nej, är dom hemma för att dom är sjuka; dä är dom JÄVLIGT sjuka!

Vi hoppas och ber, se ovan, att vi skall blir friska till premiärveckan.