INHOPP OCH ANSVAR

Alla borde ha en Stand-In!

Som människa är man sig själv. Som skådespelare har man….andra skådespelare. I musikalen “Nio Små Nunnor” har vi genomfört ett “understudy”-system, dvs varje rollinnehavare har en ersättare. Mig veterligen är det första gången på Kulturama vi har genomfört en sådan process. Jag kan ha fel här, det kan ha gjorts tidigare, men undertecknad har i alla fall aldrig jobbat med ersättare i alla roller på Kulturama.

Huvudorsaken är naturligtvis att försäkra sig mot att sjukdom i ensemblen INTE skall resultera i inställda föreställningar. Men nu ser det faktiskt ut som om vi riskerar inhopp av betydligt trevligare skäl; Jonna Schwertner har gjort flera lyckade auditions i Tyskland och kommer kanske att lämna oss för “call-backs” o.lik.

Jag tycker det är bra! Vår uppgift -Kulturamas- är ju faktiskt att få ut folk i yrkeslivet, inte att hålla dom inom lås och bom i skolan. Förstå mig rätt; Vi SKA vara restriktiva med ledighetsansökningar och att bevilja skoltid för sidoprojekt. Men varje fall måste bedmas för sig, och i Jonnas fall tycker jag det känns solklart.

DET KLART DU SKA ÅKA PÅ CALL-BACK JONNA! DOM VILL JU HA DIG!!!!

I andra fall kan det vara läge att Kulturama håller emot, för att prioritera skolan; det är ju faktiskt elevens pengar vi säger oss ansvara för. Det är också viktigt att påpeka att jag bara talar för mig själv och “Nio Små Nunnor”. I andra fall kanske verkligen ser annorlunda ut.

I vårt musikal har vi nämligen ersättare om Jonna skulle behöva vara borta en, eller två föreställningar. Det är en fin tanke tycker jag. Vi, i detta fall Linnea (årskurs 2) och Anna (årskurs 1) ställer upp för Jonna. För projektet. För varann.

Kom ihåg att Shirley Maclaines genombrott berodde på ett…just det; inhopp!

Lycka till Jonna, Linnea och Anna.