NÅGRA ORD FRÅN KOMPOSITÖREN!

Är det nån som vet någon jättebra musikal fast musiken var kass? Nej, just det…Här följer några ord från Mathias Lundqvist, detta projekts viktigaste person;

KOMPONERA OCH KOMPROMISSA

Att komponera och att kompromissa är inte bara två snarlika ord; i praktiken är de dessutom ofta nära besläktade. För varje konstnärlig vision finns också en konkret verklighet, och dessa ska knytas samman i detta ligger utmaningen.

Sällan blir detta så påtagligt som just inom musikteater. Här kan visionerna växa sig allra störst – samtidigt som de praktiska parametrarna är mer komplexa än nånsin. I skapandet av Nio Små Nunnor har jag strävat efter att hitta en balans mellan en mängd olika förutsättningar. Några av dessa – utan inbördes ordning – har varit:

Att skriva musik som kompletterar och förstärker inte bara de ord som sjungs, utan även den historia som berättas.

Att hitta stilar och uttryck som tilltalar de medverkande, samt en svårighetsgrad som stimulerar. Dessutom, om möjligt, ta vara på individuella styrkor och specialiteter.

Att skapa en föreställning som kan intressera och engagera en publik, där det musikaliska innehållet känns både gediget och fräscht.

Att sätta en egen personlig prägel på alltihop.

Det är naturligtvis ingen lätt uppgift. Innan vi startade denna resa för ett och ett halvt år sedan, hade jag alltid sagt: “att skriva en musikal är det sista jag skulle göra”. Det framstod för mig som ett enormt arbete, som sannolikt aldrig skulle löna sig.

Det visade sig att jag hade rätt – åtminstone vad gäller den första delen. Den andra, däremot, är jag inte lika säker på längre. För belöningen kanske inte bara mäts i kronor och Google-träffar. Kanske kan den också bestå av att få vara med och påverka och utveckla andra människor – såväl på scenen som i publiken. Som Cissi från Västerås säger: “Att kunna vara…en skillnad!”

Kanske är det värt mycket mer.

Mathias Lundqvist, kompositör och kapellmästare